گروه اول

هاست

فضا 10 گیگابایت

پهنای باند ماهیانه 100 گیگ

اددان دامین 10 عدد

دیتابیس 5 عدد

سایر امکانات نامحدود